Jedno zwierzę w cyklu

Indywidualna kremacja zwierząt
Kremacja indywidualna

Indywidualna kremacja zwierząt polega na spopieleniu ciała zwierzęcia pod wpływem bardzo wysokiej temperatury w profesjonalnym piecu kremacyjnym. Po zakończeniu procesu, prochy zostają dokładnie zebrane i umieszczone w wybranej przez właściciela urnie. Wybierając kremację indywidualną dajemy gwarancję, że w piecu umieszczone zostaną tylko zwłoki przekazane przez właściciela, bez obecności innych zwierząt. Wraz z prochami swojego pupila właściciel otrzymuje certyfikat jakości z zakładu kremacyjnego.

Każdy właściciel ma możliwość uczestniczenia w kremacji indywidualnej swojego pupila (kremacja indywidualna z asystą)

Na każdym etapie procesu ciało traktowane jest z godnością i powagą.

Cennik

590 zł

Zwierzęta bardzo małe (do 1kg)

690 zł

Zwierzęta małe (<10kg)

890 zł

Zwierzęta średnie (10-25kg)

990 zł

Zwierzęta duże (25-40kg)

1090 zł

Zwierzęta bardzo duże (40-60kg)

1290 zł

Zwierzęta olbrzymie (60kg>)